gonano Potraviny | Zdraví | Energetika

O GoNano zapojit se do projektu
MANAGEMENT NANOTECHNOLOGIÍ SE ZAPOJENÍM ŠIROKÉHO SPEKTRA SPOLEČENSKÝCH AKTÉRŮ

Nanotechnologie, operace s hmotou v atomárním a molekulárním měřítku, vzbuzují v posledních letech velká očekávání. Mohou posunout výzkum, vývoj a technologický pokrok v mnoha různých odvětvích, například v energetice, zdravotnictví, elektronice, potravinářství nebo stavebnictví. Rostoucí míra jejich využívání ale zároveň vyvolává obavy z možných nežádoucích důsledků např. zdravotních či etických).
Projekt GoNano, financovaný z prostředků EU, umožňuje, aby občané, výzkumní pracovníci, průmysl, organizace občanské společnosti a tvůrci politik napříč Evropou byli zapojení do společného procesu vývoje nanotechnologií tak, aby byly sladěny se společenskými potřebami a obavami.

Naše směřování

Chceme společně vyvinout návrhy konkrétních nano-výrobků v oblasti potravin, zdraví a energetiky, názorně představit nové příležitosti a možnosti pro inovační aktivity a formulovat doprovodná systémová doporučení a opatření.

Naše cíle

Projekt GoNano si klade za cíl propojit nanotechnologie s potřebami a hodnotami společnosti, vytvářet politická doporučení, podporovat společensky odpovědný systém výzkumu a inovací a společnou tvorbu znalostí a posílit vztah klíčových aktérů k vývoji společensky odpovědných nových technologií.

Youtube video - Inovujme nanotechnologie společně: zdraví, energetika a potraviny

Inovujme nanotechnologie společně: zdraví, energetika a potraviny

Projekt GoNano financovaný z prostředků EU pracuje na sladění budoucích nanotechnologií s potřebami společnosti prostřednictvím společenské angažovanosti. Další informace naleznete v tomto krátkém videu.

Projekt GoNano bude řešit tyto

tematické oblasti

Potraviny

v České republice. Public event on 20th October 2018

Zdraví

v Nizozemsku. Public event on 24th November 2018

Energetika

ve Španělsku. Public event on 26th October 2018

Tvořte s námi

Partneři