gonano Potraviny | Zdraví | Energetika

Public Consultation White Papers The GoNano Conference
MANAGEMENT NANOTECHNOLOGIÍ SE ZAPOJENÍM ŠIROKÉHO SPEKTRA SPOLEČENSKÝCH AKTÉRŮ

After three and a half years we finalized the GoNano project in December 2020. We would like to give a big thanks to all the citizens and stakeholders who have participated along the journey of enabling co-creation across Europe to align future nanotechnologies with societal needs and concerns.

If you are interested in the project’s outcomes you can explore the page and find all our published materials. We hope the project can keep giving inspiration and input to how citizen and stakeholder engagement can be implemented in multiple phases of research and innovation processes in nanotechnology and beyond. For any inquiries about the project please contact the Danish Board of Technology or one of the projects partners.

Nanotechnologie, operace s hmotou v atomárním a molekulárním měřítku, vzbuzují v posledních letech velká očekávání. Mohou posunout výzkum, vývoj a technologický pokrok v mnoha různých odvětvích, například v energetice, zdravotnictví, elektronice, potravinářství nebo stavebnictví. Rostoucí míra jejich využívání ale zároveň vyvolává obavy z možných nežádoucích důsledků např. zdravotních či etických).
Projekt GoNano, financovaný z prostředků EU, umožňuje, aby občané, výzkumní pracovníci, průmysl, organizace občanské společnosti a tvůrci politik napříč Evropou byli zapojení do společného procesu vývoje nanotechnologií tak, aby byly sladěny se společenskými potřebami a obavami.

Latest News

Recent Tweets

Unable to load Tweets

Our Facebook

Projekt GoNano bude řešit tyto

tematické oblasti

Potraviny

Občanská konzultace proběhne 20. října 2018 v České republice. 28. Únor 2019 v České republice

Zdraví

Občanská konzultace proběhne 24. listopadu 2018 v Nizozemsku. 12. Únor 2019, 5. Března, 7. Března v Nizozemsku.

Energetika

Občanská konzultace proběhne 26. října 2018 ve Španělsku. 7. Března 2019 ve Španělsku.

Připojte se ke GONANO a spoluutvářejte budoucí nanotechnologie

Jak se to týká právě vás?
Partneři